Vaikuttaminen
Compliance, yritysjuridiikka, Kauppakamarilehti.fi, Kauppakamari, Yleiset sopimusehdot

Suomeksi compliance voitaisiin määritellä ”lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi”.

Vaikuttaminen, kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin missiona on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella.