Finlayson, Stockmann, Gutzeit, Huber ja Fazer, investoija
Kansainvälisyys, Yritykset

Pula aivoista – ja kuinka se ratkaistaan

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson sanoo, että pula kansainvälisistä osaajista on este Suomen talouskasvulle ja yritysten kansainvälistymiselle. ”Ilman heitä ei ole kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka pärjäisivät Suomessa ja maailmanmarkkinoilla.”
työllisyysaste, Yritystoiminnan menestys, ammattityövoiman puutetta, Helsingin seutu
Pääkirjoitus, Vaikuttaminen

Tarveharkinnasta avoimiin työmarkkinoihin

Keskustelu ulkomailta tulevan työvoiman tarveharkinnasta luopumisesta sai uutta virtaa, kun palkansaajajärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola otti asiaan vahvasti kantaa. Palola kantoi huolta huoltosuhteesta, jonka parantamiseksi tarvitsemme enemmän työvoimaa maan rajojen ulkopuolelta. Palolan kannanotto on merkittävä, koska se avaa uusia näkökulmia asiaan ammatti­yhdistysliikkeen piirissä.
Economic outlook of Iceland today; what are the future prospects and development sectors for the country? 6
In English, Kansainvälisyys, Yritykset

Economic outlook of Iceland today; what are the future prospects and development sectors for the country?

According to Statistic Iceland new issue of Statistical Series, presenting a revised economic forecast for 2017-2023, gross domestic product (GDP) for Iceland is estimated to have increased by 3.8% in 2017, driven by strong growth in private consumption (7.7%) and investments (9.3%).
Saako työntekijän irtisanoa sairauden perusteella?
Neuvontapalvelut

Erilajiset osakkeet osakeyhtiössä

Osakeyhtiölain mukainen pääsääntö on, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varojenjaossa eli osingonjaossa ja pääoman palautuksessa. Lisäksi osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa päätettäessä yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.
digitalisaatio, keinoäly ja robotiikka, koulutukseen, osaamiseen ja työssäjaksamiseen liittyvät asiat, ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Vaikuttaminen

Ennakointikamari piirtää tulevien vuosien opintopolkuja

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tätä viisautta noudatetaan myös kauppakamarin koordinoimassa Ennakointikamarissa, jonka seminaareissa elinkeinoelämä ja koulutussektori kartoittavat säännöllisin väliajoin eri alojen tulevia osaamistarpeita. Lähivuosien haasteita ovat etenkin digitalisaatio, keinoäly ja robotiikka.
EntryPoint – A mutually beneficial partnership
Kansainvälisyys

EntryPoint – A mutually beneficial partnership

EntryPoint Mentoring Programme is a cross-cultural mentoring partnership organized by Helsinki Region Chamber of Commerce. EntryPoint’s three-dimensional learning models is designed to offer optimal benefits to all participants according to their needs.
KUUMA-kuntia, KUUMA-kunnissa, Järvenpään, Sipoon ja Kirkkonummen, KUUMA
Ajankohtaista, Vaikuttaminen

KUUMA-kunnissa on edelleen imua

Moni uskoi Nurmijärvi-ilmiön olevan jo mennyttä aikaa, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan asia on päinvastoin. KUUMA-kuntien vetovoima vahvistuu Järvenpään, Sipoon ja Kirkkonummen johdolla jatkuvasti.
kausityöntekijä, vuokratyöntekijä, kolmannen maan kansalainen
Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä kausi- ja vuokratyöstä

Kausityödirektiivi saatettiin voimaan kausi­työlailla vuoden alussa.
kielitaitovaatimukset, COME-projektin toteuttamasta kyselystä, kielitaito, vieraskielisten, kotimaisen kielen taitotaso
Ajankohtaista, Kansainvälisyys, Yritykset

Kielitaitovaatimukset vaihtelevat toimenkuvan ja tehtävän mukaan

Vieraskielisiä työntekijöitä rekrytoitaessa kielitaitovaatimukset vaihtelevat toimenkuvan ja tehtävän mukaan. Harjoittelijan ja työssäoppijan tehtäviin riittää matala kotimaisen kielen taito, mutta johtotehtäviin edellytetään lähes natiivia kielitaitoa, selviää Helsingin seudun kauppakamarin COME-projektin toteuttamasta kyselystä.
Yritysten tulisi ottaa kaikki hyöty irti vapaakauppasopimuksista
Kansainvälisyys

Yritysten tulisi ottaa kaikki hyöty irti vapaakauppasopimuksista

Suomalaiset yritykset osaavat hyödyntää suhteellisen hyvin EU:n vapaakauppasopimusten tuomia hyötyjä, mutta parantamisen varaa on vielä varsinkin kone- ja laitesektorilla.
työllisyysaste, Yritystoiminnan menestys, ammattityövoiman puutetta, Helsingin seutu
Pääkirjoitus

Työvoimaongelmiin helpotusta

Ammattityövoiman puute on noussut yritysten suurimmaksi kasvun esteeksi. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan 27 prosentilla uusmaalaisista yrityksistä on tänä keväänä ollut rekrytointivaikeuksia. Helsingin seudun kauppakamarin oman selvityksen mukaan erityisesti pula ICT-alan osaajista on pahentunut.
tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla, perhevapaalla, opintovapaalla tai vuorotteluvapaalla, rekrytoinnissa, täytyykö työtä tarjota ensin jo työsuhteessa olevalle
Neuvontapalvelut

Muista ainakin nämä rekrytoinnissa

Ennen uuden työntekijän palkkaamista työantajan tulee selvittää, täytyykö työtä tarjota ensin jo työsuhteessa olevalle tai irtisanotulle työntekijälle. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella.