Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? Ajankohtaista

Kansainvälisen osaajan palkkaaminen helpottuu

Yritysten kansainvälisiä rekrytointeja rasittaa tällä hetkellä melkoinen paperisota. Tätä hallinnollista taakkaa kauppakamari aikoo vähentää työnantajia helpottavalla palveluhankkeella. Lisäksi yritykset saavat apua etsiessään sopivia osaajia ja palveluita.
Markku Lahtinen
FacebookTwitterLinkedIn

Helsingin, Espoon, Vantaan, SAK:n, Uudenmaan TE-toimiston, Uudenmaan liiton ja Moniheli ry:n kanssa rahoitusta Töissä Suomessa -hankkeeseen vuosille 2016–2018.  Hanke on edennyt jatkoon ja rahoitusneuvottelut käydään parhaillaan.

Yhteishankkeella parannetaan työnantajien valmiuksia hyödyntää Suomessa olevaa kansainvälistä ja maahanmuuton kautta Suomeen tulevaa osaamista. Täten vahvistetaan metropolialueen talouskasvua, työllisyyttä, pk-yritysten kansainvälistymistä ja vientiponnistuksia.

International House – yhden luukun palvelupiste

Tavoitteena on myös tehostaa julkisten palveluiden vaikuttavuutta perustamalla Helsingin seudulle International House. Sinne kootaan yhden luukun periaatteella keskeiset työperäiseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvät yritys- ja rekrytointipalvelut.

Suomen työikäinen väestö vähenee 10 000 henkilöllä vuosittain. Uudellamaalla se tarkoittaa vuosittain noin 5 600 henkilötyövuoden vajetta.

Jottei työvoiman määrä ei lähivuosikymmeninä supistuisi, Suomeen tarvitaan vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa.

Näin kauppakamarin osahanke COME palvelee yrityksiä

1) yritysten neuvonta työperäisen maahanmuuton ja ulkomaisen työvoiman kysymyksissä,

2) yritysten info-tilaisuudet,

3) yritystarpeiden selvittäminen,

4) rekrytointi- ja matching-verkoston luominen,

5) mentorointiohjelman toteutus ja

6) PR- ja asennevaikuttaminen.

Kommentoi