kauppakamari, taksi, sääntely, laki, kilpailu Ajankohtaista

Kilometriveroilla rakennettava tuottavia liikenneinvestointeja

Oikeudenmukaisempaa ja älykkäämpää liikennejärjestelmää selvittäneen Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän mukaan Suomessa voisi olla syytä edetä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa. Helsingin seudulla kerättyjä veroja ei saa kuitenkaan siirtää muualle Suomeen.
Tiina Pasuri
FacebookTwitterLinkedIn

Henkilöautojen verotus muuttuisi uudistuksen myötä kokonaan käytön mukaiseksi, kun auto- ja ajoneuvovero korvattaisiin kilometriverolla. Sen lisäksi kerättäisiin polttoaineveroa. Kilometriveron suuruus riippuisi auton hiilidioksidipäästöistä ja siitä, millä alueella ajetaan. Veron alueellisen vaihtelun mahdollistamiseksi järjestelmässä tarvittaisiin ajoneuvon paikantamista.

Liikenteen verotuksen painopisteen siirtämiseen ajaa valtiontalouden tilanne. Liikenteeltä kerätään valtiolle lähes kuusi miljardia euroa verotuloja vuosittain. Autojen kasvava polttoainetehokkuus on alkanut syödä tätä veropohjaa.

Helsingin seudun elinkeinoelämälle mahdollinen siirtyminen kilometripohjaiseen liikenteen verotukseen on sekä mahdollisuus että uhka. Uuden järjestelmän myötä verokertymän lähteitä voidaan seurata entistä tarkemmin sekä kohdentaa liikenneinvestoinnit sinne, missä ne tuottavat parhaiten. Tämä parantaisi logistista tehokkuutta ja sen myötä elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Järjestelmää pystyttäisiin käyttämään myös tehokkaana aluepoliittisena välineenä, mikä ei saa johtaa siihen, että Helsingin seudun verovaroja siirrettäisiin muualle Suomeen.

Kommentoi