kauppakamari, taksi, sääntely, laki, kilpailu Ajankohtaista

Liityntäpysäköintiin pistettävä vauhtia pääkaupunkiseudulla

Liikennettä on suunniteltava kokonaisuutena, jotta koko logistiikkaketju pidetään kilpailukykyisenä. Niin metropolialueella kuin koko maassakin olisi osattava priorisoida tärkeimmät hankkeet, joita kehitetään.
Essi Lindqvist
Meeri Utti
FacebookTwitterLinkedIn

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkusen mielestäni pääkaupunkiseudulla on panostettava enemmän liityntäpysäköintiin julkisen liikenteen käytön lisääntyessä.

-Siihen ei ole Helsingin seudulla satsattu riittävästi, vaikka liityntäpysäköinnille on entistä enemmän tarvetta. Tämä on alueen yhteinen haaste erityisesti siksikin, että Kehärata otetaan käyttöön Vantaalla ensi vuonna ja lähivuosina metro yltää Espooseen, Virkkunen muistuttaa.

Ministeri ratkaisisi pulman mieluiten kuntaliitoksilla, mutta niitä ilmankin liikenneasiat on pystyttävä ratkaisemaan yhdessä. Radanvarsia ei pidä kaavoittaa pelkästään asunnoille.

-Pääkaupunkiseudun kaikkien kuntien on otettava vastuu, Virkkunen patistaa.

Vastuunkantoa on vaadittu myös kauppakamarissa.

-Helsingin seudulla on tartuttava vakavasti liityntäpysäköintiin, joka on otettava osaksi liikenteen ja maankäytön suunnittelua. Jotta suunnitelmiin sisällytetyt pysäköintipaikat toteutuvat, on liityntäpysäköinnin vastuutahoista ja rahoituksesta saatava aikaan selkeä ja sitova ratkaisu, vaatii kauppakamarin asiamies Tiina Pasuri.

Satamaverkosto kaipaa tervehdyttämistä

Kauppakamarissa on vaadittu niin satamien määrän kuin jäänmurtopalvelujenkin karsimista kilpailukyvyn vahvistamisen nimissä.

Myös Virkkusen mielestä verkostoa on katsottava kriittisin silmin, kun kunta- ja kilpailulain muutokset pakottavat satamat yhtiöitettäväksi vuoden loppuu mennessä. Kuntien omistamat satamat ovat saaneet kilpailuetua, kun niillä ei ole vaaraa konkurssista.

– Satamaverkostoa on katsottava lainmuutoksen yhteydessä, mutta selvää on, että tervehdyttämistä kaivataan, Virkkunen sanoo, muttei kuitenkaan halua vielä arvioida, mitkä satamat olisi syytä laittaa lakkauslistalle.

Sataman kilpailukyky riippuu kuljetusten määrästä. Sataminen välinen kilpailu siis kiristyy. Väylämaksuista pystytä liikenneministerin mukaan luopumaan kokonaan.

Satamien lisäksi Suomen lentokenttäverkoston laajuutta olisi arvioitava. Nyt maakunnissa toimii yli 20 kenttää, joista usean toiminta on tappiollista.

-Selvää on että ei voida ylläpitää lentokenttää, jolla ei ole riittävästi liikennettä. Mutta mistä sitten karsitaan, onkin vaikeampi valinta. Alueiden omat intressit ovat vahvoja, sillä elinkeinoelämälle on äärimmäisen tärkeää toimivat yhteydet.

Logistiikkaa suunniteltava kokonaisuutena

Merkittävä ongelmana Virkkunen pitää sitä, että eri liikennemuotoja tarkastellaan omissa siiloissaan, vaikka tieverkostoa, satamia ja lentoliikennettä pitäisi tarkastella kokonaisuutena.

-Koko logistiikkaketjun on oltava kilpailukykyinen. On aivan välttämätöntä miettiä yhdessä priorisoinnin kohteet liiketoiminnan tarpeet täyttäviksi ja saatava tähän ratkaisu.

Ministeri myöntää, että kun rahat ovat vähissä ja aluepolitiikka vaikuttaa, priorisointi on vaikeaa.

-Ei ole pystytty tekemään poliittisia päätöksiä, mutta ratkaisuun on päästävä kokonaisuuden suunnittelun kautta.

Euroopan parlamenttiin eduskunnasta ja valtioneuvoston jäsenyydestä siirtyvän liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkusen mielestäni Suomen ääntä liikenneasioissa on tuotava esille myös europarlamentissa.

-Noin 80 prosenttia liikenteeseen vaikuttavista säädöksistä tulee EU:sta. Meidän pitää olla vaikuttamassa Euroopan tasolla, jotta kansalliset erityispiirteemme, kuten pitkät etäisyydet ja talviolosuhteet, otetaan huomioon direktiivejä tehdessä.

Noin 80 prosenttia liikenteeseen vaikuttavista säädöksistä tulee EU:sta.

junia01

EDUNVALVONNAN PAINOPISTEET

Kauppakamarin liikennevaliokunnan vaikuttamisen painopisteitä ovat:

  • Ollilan työryhmän raportin käsittelyn seuraaminen ja sisältöön vaikuttaminen
  • Keskustatunnelin suunnittelun käynnistäminen
  • Helsingin keskustan elinvoimaisuuden parantaminen ja kävelykeskustan kehittäminen
  • Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015
  • Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu
  • Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Liikenteen koronaisverotus ei saa kasvaa

LiikenneminisVirkkunenteri Henna Virkkunen vastustaa tienkäyttäjille alueellisesti kohdennettuja maksuja, jos Suomessa siirrytään kilometripohjaiseen liikenteen verotukseen. Virkkunen pitää myös tärkeänä, ettei mahdollinen uudistus nosta liikenteen kokonaisverorasitusta.

Viime vuoden lopulla Jorma Ollilan johdolla toiminut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä väläytti auto- ja ajoneuvoveron korvaamista kilometriverolla. Virkkunen ei lämpene ajatukselle esimerkiksi pääkaupunkiseudulle kohdennetuista maksuista.

-En kannata erillisiä ruuhka- tai tietullimaksuja. Verotuksen uudistaminen ei myöskään saa merkitä uusia veroja nykyisten päälle. Liikenteen kokonaisverotusta ei pidä nostaa.

Myös kauppakamari pitää tärkeänä, ettei mahdollisesta kilometrimaksusta alueellista tulonsiirtoautomaattia. Järjestelmää ei saa käyttää aluepoliittisena instrumenttina, jolla siirrettäisiin verovaroja pääkaupunkiseudulta syrjäkylille liikenteellisistä näkökohdista piittaamatta.

Kommentoi