työmatka, työmatkakorvaukset, matkakulukorvaukset Ajankohtaista, Neuvontapalvelut

Luontaisedut ja matkakustannuskorvaukset 2017

Ota talteen muistilista ensi vuoden korvauksista ja eduista työntekijöille.
FacebookTwitterLinkedIn

Luontaisedut 2017

  • Puhelinedun arvo on 20 euroa kuukaudessa.
  • Ravintoedun arvo on 6,40 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,40 € ja enintään 10,30 €. Jos tämä määrä alittaa 6,40 € tai ylittää 10,30 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

o Enintään 10,30 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,40 €. Nimellisarvoltaan yli 10,30 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.
o Ateriointiin tarkoitetulle maksukortille tai muulle vastaavalle kohdennetulle maksuvälineelle, jolta veloitetaan maksutapahtuman yhteydessä aterian hinnan mukainen euromäärä, ladattu euromääräinen saldo arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 6,40 euroon työssäolopäivää kohti. Edellytyksenä tälle on, että maksukortilla maksettava määrä on vähintään 6,40 euroa ateriaa kohden ja enintään 10,30 euroa ateriaa kohden. Muussa tapauksessa maksukortille ladattu saldo arvostetaan nimellisarvoon.

  • Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

Ikäryhmä A (vuosina 2015−2017 käyttöönotetut autot)
Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 255 eurolla tai 17 sentillä kilometriltä.
Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä B (vuosina 2012−2014 käyttöönotetut autot)
Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.
Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä C (ennen vuotta 2012 käyttöönotetut autot)
Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.
Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Matkakustannuskorvaukset 2017

  • Verohallinto on antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2017. Kilometrikorvaus on 41 senttiä kilometriltä ja käyttöetuauton kilometrikorvaus 10 senttiä kilometriltä. Päiväraha on 41 euroa ja osapäiväraha 19 euroa.

Tarkista myös tärkeimmät muutokset sosiaalivakuutusmaksuissa.

 

Kommentoi