Ann-Mari Kemell, verotus, veroasiantuntija, Kauppakamari, Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö, Ajankohtaista

Työnverotuksen keventämisellä tuetaan kuluttajan ostovoimaa

Pitkän puristuksen jälkeen syntynyt kilpailukykysopimus alentaa niin palkansaajan kuin eläkeläisenkin veroja. Kevennyksiä on tulossa myös henkilöyhtiöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille, kertoi Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Ann-Mari Kemell Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön Talousaamussa.
FacebookTwitterLinkedIn

Näin verotus muuttuu ensi vuonna:

Työn verotus

 • Kilpailukykysopimukseen liittyen palkansaajien verotus kevenee 515 miljoonaa euroa
 • Ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava tarkistus, yhteensä 178 miljoonaa euroa.
 •  Verokevennykset perustuvat kilpailukykysopimuksen 90 prosentin kattavuuteen.
 • Eläketulon verotusta kevennetään työn verotusta vastaavasti

Yrittäjävähennys

 • Henkilöyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • Vähennyksen suuruus on viisi prosenttia elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta
 • Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavan suuruinen vähennys

Maksuperusteinen arvonlisävero

 • Pienyritysten maksuvalmiutta lisätään mahdollistamalla arvonlisäveron maksuperusteinen tilitys
 • Arvonlisäveron pidempiin tilitysjaksoihin oikeuttavia liikevaihtorajoja korotetaan

Asuntolainojen korot

 • Asuntolainakorkojen vähennyskelpoisuutta rajataan edelleen
 • Ensi vuonna vähennyskelpoinen osuus korkomenoista on 45 %

Kotitalousvähennys

 • Kotitalousvähennystä korotetaan 45 %:sta 50 %:iin työkorvauksen osuudesta

Liikenne- ja polttoaineverotus

 • Rekisteröityjen veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuotuinen vero otetaan käyttöön 1.5.2017 lähtien. Vero lisää valtion verotuloja noin 50 miljoonalla eurolla.
 • Autoverotuksen asteittaista keventämistä jatketaan. Autoveroa alennetaan vuosittain yhteensä 182 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Kevennyksessä painotetaan vähäpäästöisyyttä.
 • Liikenteen polttoaineiden veronkorotus kasvattaa verokertymä noin 100 miljoonalla eurolla. Korotus tehdään makeisveron poistamisen verotuloja vähentävän vaikutuksen kattamiseksi.
 • Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan, mikä kasvattaa verokertymää 52 miljoonaa euroa.
 • Ajoneuvoveroa korotetaan. Veronkorotus lisää ajoneuvoveroa henkilöautoilla noin 36,5 eurolla vuodessa.

Kiinteistövero

 • Kiinteistöveroa korotetaan hallitusohjelmassa olevan linjauksen lisäksi 50 miljoonalla eurolla.
 • Korotuksesta noin 9 miljoonaa euroa kohdistuu rakentamattoman, asuinkäyttöön kaavoitetun rakennusmaan kiinteistöveroon.
 • Loput korotuksesta toteutetaan korottamalla yleistä ja asuinrakennusten kiinteistöveroa.
 • Selvitetään mahdollisuutta tuulivoimapuistojen kiinteistöverotukseen. Selvityksessä huomioidaan energiamuotoneutraalisuus.
 • Tavoitteena on, että mahdolliset muutokset voidaan ottaa käyttöön vuonna 2018.

Makeisvero

 • Makeisten ja jäätelön vero poistetaan
 • Euroopan komissio on epäillyt veroon liittyvän kiellettyä valtiontukea veron ulkopuolelle jääville tuotteille
 • Samassa yhteydessä virvoitusjuomaveron veropohjaan tehdään muutoksia

Tupakkavero

 • Tupakkaveroa korotetaan asteittain vuosina 2016–2019
 • Vuonna 2017 tupakkaveroa korotetaan kaksivaiheisesti, vuoden alusta sekä heinäkuun alusta
 • Lisäksi uuden tupakkalain myötä sähkösavukkeet myös verotuksen piiriin

Kommentoi