työtaisteluun, ohjeet Ajankohtaista, Neuvontapalvelut, Yritykset

Työtaistelua suunnitellaan perjantaiksi – lue toimintaohjeet!

SAK on järjestämässä mielenilmausta vastustaakseen hallituksen toimeenpanemaa ns. aktiivimallia Helsingin Senaatintorilla perjantaina 2. helmikuuta klo 11.00 alkaen. Useat ammattiliitot tukevat mielenilmausta ja kannustavat jäseniään osallistumaan mielenilmaukseen.
Kirsi Parnila
FacebookTwitterLinkedIn

Lakot, jotka kohdistuvat julkisen vallan toimenpiteisiin ovat laillisia poliittisia työtaisteluita ja työntekijöillä on niin halutessaan mahdollisuus niihin osallistua.

Ohjeista ilmoitusvelvollisuudesta hyvissä ajoin!

Töiden järjestelyn kannalta on tärkeää, että työntekijöitä ohjeistetaan ilmoittamaan osallistumisestaan perjantain työtaisteluun ja poissaoloajankohdastaan mahdollisimman hyvissä ajoin (esimerkiksi keskiviikkoon 31.1. klo 12.00 mennessä).

Samassa ohjeistuksessa on lisäksi hyvä mainita, että mikäli työntekijä ilmoittaa olevansa perjantaina oman tai lapsensa sairauden vuoksi pois työstä, on työntekijän toimitettava lääkärintodistus poissaolostaan.

Lääkärintodistus voidaan vaatia, vaikka yrityksen normaali käytäntö sallisi poissaolon omalla ilmoituksella.

Työtaisteluun osallistuvilla ei ole oikeutta palkkaan.

Tämä koskee myös luottamusmiestä ja muita henkilöstön edustajia. Palkanmaksu keskeytetään työstä poissaolon ajalta, johon lasketaan myös matka-aika mahdolliseen mielenilmaukseen. Jos työntekijä on työpaikalla, mutta keskeyttää työnteon mielenilmauksen ajaksi, palkanmaksu keskeytyy myös tällöin.

Lakkopäivää ei lueta vuosilomaa kerryttäväksi päiväksi, jos työntekijä on poissa koko työvuoronsa, mutta osaksikin päivää työssä oleminen kuitenkin oikeuttaa vuosiloman ansaitsemiseen.

Mikäli työnantajan toiminta pysyy käynnissä ja työnteko on mahdollista, palkanmaksu jatkuu normaalisti työtaisteluun osallistumattomien työntekijöiden osalta. Jos työnteko kuitenkin keskeytyy tai estyy työtaistelun vuoksi ja työntekijä on halukas työskentelemään, tulee palkanmaksua jatkaa normaalisti.

Julkisen liikenteen keskeytyminen ei ole peruste jäädä pois työstä tai myöhästyä työvuorosta.

Työntekijän omalla vastuulla on järjestää kodin ja työpaikan välinen matka.

Yrityksessä voidaan kuitenkin noudattaa työnantajan hyväksymiä työaikajärjestelyjä kuten etätyön tekemistä myös työtaistelun aikana.

Website Comments

 1. X
  Vastaa

  Julkisen liikenteen keskeytyminen kylläkin sisältyy force majeureen. Joten tältä osin ihmettelen ko. lakimiehen kommenttia siitä, etteikö julkisen liikenteen keskeytyminen olisi hyväksyttävä syy myöhästyä tai olla pois työstä.

  • Kirsi Parnila, lakimies
   Vastaa

   Hyvä X, ylivoimainen este tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on myös aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Kyseinen mielenilmaus ja siihen liittyvät kulkemista hankaloittavat seikat ovat olleet tiedossa jo pitkään, joten se ei ole millään tavalla yllättävä eikä ennalta arvaamaton ja siihen on voinut valmistautua.

Kommentoi