värikynät Neuvontapalvelut

Ennakointikamari innostaa keskusteluun tulevaisuuden osaamisesta

Ennakointikamari kokoaa yhteen koulutuksen, osaamisen ja tulevaisuuden työelämän asiantuntijat. Yhteisenä kiinnostuksen kohteena on ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, osaamisen kehittäminen sekä yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistaminen.
Kauppakamari
FacebookTwitterLinkedIn

Vuosittain järjestetään viidestä kuuteen Ennakointikamari-tapahtumaa, jotka keräävät vuositasolla satoja osallistujia verkostoitumaan sekä kuulemaan eri toimialojen tulevaisuuksista ja osaamistarpeista. Yritysten edustajat pääsevät tuomaan esille omia näkökulmiaan, jakamaan ajatuksiaan muiden yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa sekä vaikuttamaan tulevaisuuden koulutukseen ja olemaan mukana kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa.

Ennakointikamareissa käydään inspiroivaa keskustelua, jossa tulevaisuusorientoituneet yritykset haluavat olla mukana. Ennakointikamaria toteuttavat Kauppakamarin kanssa Uudenmaan liitto sekä seudun oppilaitokset.

Ennakointikamaria vetää projektipäällikkö Mari Korpiola.

Lisää tietoa löydät www.ennakointikamari.fi.

Kommentoi