Johtajat, joihin ei sovelleta työaikalakia

Työaikalain soveltamisala Työaikalakia sovelletaan työsuhteessa tehtävään työhön. Työsuhteesta on kyse, kun tehdään työtä henkilökohtaisesti, työnantajan lukuun, tämän johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Esimerkiksi silloin, kun työsuoritus tilataan itsenäiseltä yrittäjältä, ei ole kysymys työsuhteesta. Lisäksi osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajat eivät ole työsuhteessa mainittuihin yhteisöihin, sillä he ovat yhteisöjen lakisääteisiä toimielimiä. Työaikalain 2 … Jatka artikkelin Johtajat, joihin ei sovelleta työaikalakia lukemista