indemnity, vahingonkorvauksen, kauppalain, vastuutaho, kolmannen osapuolen, korvausvaatimuksiin, indeminity-ehto ehto Neuvontapalvelut, Yritykset

Kolme kysymystä sote ja maakuntauudistuksesta

Ei vain kansalaiset, vaan myös yritykset ovat turhautuneet sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun hitauteen. Se on myös lisännyt epäuskoa koko uudistuksen toteutumiseen tällä vaalikaudella.
Marko Silen
FacebookTwitterLinkedIn

Yritysten on kuitenkin jaksettava seurata lain valmistelutilannetta.

Mitä uudistus merkitsee yrityksille?

Uudistus avaisi toteutuessaan useiden miljardien euron edestä uutta markkinaa erityisesti sote-alan yrityksille, mutta monille muillekin toimialoille. Esimerkiksi sote-keskusten valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden markkina olisi lähes kaksi miljardia euroa. Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien kautta toteutuisi mahdollisesti useiden miljardien eurojen edestä lisää markkinoita.

Miten uudistus etenee?

Hallituksen tavoitteena on saada lait voimaan marras-joulukuussa. Maakuntavaalit pidet­täisiin toukokuussa 2019, ja poliittinen ohjaus eli maakuntavaltuustot aloittaisivat elo­kuussa 2019. Sote- ja monet muut nyt kuntien ja ELY-keskusten hoitamat palvelut siirtyisivät vuoden 2021 alussa uusille maakunnille.

Paljon puhuttu valinnanvapaus alkaisi vuoden 2023 alussa. Maakunta voisi kui­tenkin halutessaan hakea joko sen aikaistamista tai lykkäämistä vuodella.

Avautuuko soten lisäksi yrityksille muita markkinoita?

Maakunnat vastaavat jatkossa myös osasta nykyisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamista työvoima- ja yrityspalveluista. Niiden organisoimisessa siirrytään malliin, jossa maakunta olisi järjestäjä ja tuottaisi itse vähemmän palveluja.

Tämäkin avaa työllistymispalveluja tuottaville yrityksille merkittävän uuden markkinan.

Seuraa näitäSeuraa näitä

Yrityksiin ehdotetaan uudentyyppistä kassajärjestelmää, joka raportoisi myynnin suoraan verottajalle heti kun se tapahtuu. Verottaja haluaa ehkäistä pimeää myyntiä ja suitsia harmaata taloutta. Uudistus koskisi kaikkia kuluttajakauppaa käyvää 170 000:ta yritystä ja vaatisi yrittäjiltä laitteiden päivitystä.

Ohjetta henkilökuntaetuja yksityishenkilön tuloverotuksessa ja ennakkoperinnässä on päivitetty. Ohjeessa on käsitelty yksityiskohtaisesti TVL 69 §:ssä verovapaaksi säädettyjä henkilökuntaetuja, muita verotus- ja oikeuskäytännössä verovapaiksi katsottuja henkilökuntaetuja sekä henkilökunnalle annettavia veronalaisia etuja ja niihin liittyviä työnantajavelvoitteita.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot löytyvät jatkossa maksutta verkko-osoitteesta maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi. Verkossa näkyvät muun muassa menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi.

Verohallinto on päivittänyt ohjetta koskien virtuaalivaluuttojen verotusta henkilöverotuksessa, yritysverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Yritysverotusta koskevassa ohjeessa käsitellään nyt myös virtuaalivaluuttojen käyttöön liittyvää arvonlisäverotusta.

Kommentoi