Marko Silen, laki, kauppakamari, neuvontapalvelut Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä valinnanvapaudesta

Marko Silen, johtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Mitä on päätetty?

Hallitus on päättänyt aikaistaa jo hallitusohjelmassa sovittua sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden toteutusta.  Uuden valinnanvapauslainsäädännön myötä asiakas voisi valita palvelun julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamana. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin erityistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Mikä on uudistuksen aikataulu?

Valinnanvapauslainsäädäntöä valmistelee selvityshenkilöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii professori Mats Brommels. Hän on erityisesti Ruotsissa toteutetun valinnanvapausjärjestelmän tuntija. Työryhmän tulisi julkistaa esiselvitys 15.3.2016 mennessä ja perusteltu ehdotus toimintamalliksi 31.5.2016 mennessä. Tämän jälkeen alkaisi lainsäädäntötyö ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2019.

Mitä uudistus merkitsee yrityksille?

Valinnanvapauden toteuttaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa luo merkittävästi uutta yritystoimintaa tälle sektorille. Jos Suomessa seurataan Ruotsin toimintatapaa, esimerkiksi perusterveydenhuoltoon, ”terveyskeskustoimintaan”, syntyy paljon uusia yrityksiä.  Ruotsissa valinnanvapaus synnytti suuren joukon julkisen sektorin henkilökunnan perustamia yrityksiä.

Erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus tulee todennäköisesti selkeisiin, niin sanottuihin elektiivisiin toimenpiteisiin (lonkat, polvet, kaihi jne.). Tämä lisää yritystoiminnan volyymiä näissä toimepiteissä.

Sosiaalipalveluissa todennäköisiä kasvualoja ovat vanhus- ja kotipalvelut.

Kommentoi