yläluomileikkaukset, Z-ryhmän diagnooseja, lääkärintodistus, palkanmaksuvelvoitetta, Neuvontapalvelut

Lääkärintodistus ei aina velvoita palkanmaksuun

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestään ja sen arvioidusta kestosta. Ongelmien välttämiseksi työnantajan on hyvä ohjeistaa selkeästi, miten, milloin ja kenelle työkyvyttömyydestä ilmoitetaan.
Kirsi Parnila, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Lisäksi työntekijän on annettava pyynnöstä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään, ensisijaisesti lääkärintodistus. Työnantaja voi edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista jokaisesta poissaolopäivästä, vaikka tavallista onkin sallia poissaolo omalla ilmoituksella muutaman päivän ajan.

Lääkärintodistuksessa on mainittava, johtuuko työkyvyttömyys sairaudesta tai vammasta, sillä vain sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä maksetaan sairausajan palkkaa. Lisäksi todistuksesta on ilmettävä diagnoosi, työkyvyttömyysaika, työkyvyttömyyden toteamisen ajankohta sekä lääkärintodistuksen antopäivä.

Koodit oikein

Jos työkyvyttömyys on aiheutunut muusta kuin sairaudesta tai vammasta, työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole sairausajan palkanmaksuvelvoitetta. Esimerkiksi esteettiset toimenpiteet, kuten silmien taittovirhekirurgia (H52.0, H52.1, H52.2), rintarauhasleikkaukset, suonikohjujen poisto tai yläluomileikkaukset (H02.3, H02.4) eivät oikeuta palkalliseen poissaoloon kuin aivan poikkeustilanteissa. Myöskään sairauteen perustumattomat hedelmättömyyshoidot (N97, N46) tai oireettomien viisaudenhampaiden poisto (K00, K01) eivät velvoita palkanmaksuun.

Z-ryhmän diagnooseja ei pääsääntöisesti hyväksytä poissaoloajan palkanmaksun perusteeksi ilman, että mukana on myös varsinainen sairautta osoittava koodi.

Työntekijä ei saa palkkaa työkyvyttömyysajalta, jos hän itse on aiheuttanut sairauden tai vamman itse tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Kun työnantajalla on perusteltu syy epäillä lääkärintodistuksen luotettavuutta tai työkyvyttömyyden aitoutta, on viipymättä pyydettävä työtekijältä lisäselvitys tai velvoittaa työntekijän menemään työnantajan nimeämälle ja kustantamalle lääkärille uuden lääketieteellisen arvion saamiseksi.

Milloin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Milloin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Kommentoi