Lääkärintodistus ei aina velvoita palkanmaksuun

Lisäksi työntekijän on annettava pyynnöstä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään, ensisijaisesti lääkärintodistus. Työnantaja voi edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista jokaisesta poissaolopäivästä, vaikka tavallista onkin sallia poissaolo omalla ilmoituksella muutaman päivän ajan. Lääkärintodistuksessa on mainittava, johtuuko työkyvyttömyys sairaudesta tai vammasta, sillä vain sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä maksetaan sairausajan palkkaa. Lisäksi todistuksesta on ilmettävä diagnoosi, työkyvyttömyysaika, työkyvyttömyyden toteamisen ajankohta sekä … Jatka artikkelin Lääkärintodistus ei aina velvoita palkanmaksuun lukemista