Sini Järvinen Kansainvälisyys, Neuvontapalvelut

Muista nämä ulkomaalaista työntekijää palkatessa

Sini Järvinen, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Oleskelulupa

Työnantajan on aina varmistettava, tarvitseeko työntekijä oleskeluluvan.  EU ja ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaiset saavat työskennellä Suomessa vapaasti, muut tarvitsevat yleensä oleskeluluvan.

Lupaa varten työntekijällä pitää olla työsopimus tai sitova työtarjous. Hakemukseen pitää liittää työnantajan selvitys keskeisistä työehdoista, vakuutus ehtojen lain- ja työehtosopimuksen mukaisuudesta sekä vaadittaessa selvitys työnantajavelvoitteiden hoitamisesta. Tiedot on toimitettava myös TE-toimistolle.

Velvoitteet koskevat myös Suomessa toimivaa pääurakoitsijaa tai pääteettäjää, jos ulkomaalainen työntekijä on ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana.  Luvattoman työvoiman käytöstä tai virheellisten tietojen antamisesta voi seurata sakkoa tai rikostuomio.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia

Verotus

Yli 6 kuukauden työnteko verotetaan normaalisti. Sen sijaan enintään 6 kuukauden työnteosta työnantaja perii lähdeverona 35 %. Sotu-maksut peritään, ellei työntekijää ole vakuutettu muussa maassa. Jos verokortissa niin todetaan, voidaan palkasta vähentää ennen veron perimistä 17 e/pv.

Lähdevero pitää ilmoittaa kausiveroilmoituksella ja maksetut suoritukset vuosi-ilmoituksella. Työsuhteen päätyttyä työntekijälle on annettava tosite maksetuista palkoista ja peritystä lähdeverosta.

Työehdot

Ulkomaalaisen työntekijän työehdot määräytyvät samojen lakien ja työehtosopimusten mukaan kuin suomalaisten työntekijöiden.

Vakuuttaminen

Ulkomaalaiset työntekijät on vakuutettava tapaturmavakuutuslain mukaisesti.

Ilmoitus- ja tietojen säilytysvelvollisuus 

Työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus pitää ilmoittaa henkilöstön edustajille (ei koske EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisia).

Työnantajan on myös säilytettävä tiedot kaikista ulkomaalaisista työntekijöistään ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista 4 vuotta työsuhteen päättymisestä niin, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa.

Kommentoi