Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta

Nykyinen osakeyhtiölaki ei tunne pakkoselvitystilaa. Pakkoselvitystilan sijaan nykyinen osakeyhtiölaki asettaa vaatimuksen tehdä kaupparekisteri-ilmoitus negatiivisen oman pääoman tilanteessa. Mikäli yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, yhtiön hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin. Selvitystilaan asettaminen ja sen vaikutukset Selvitystilaan asettamisesta päättää yhtiökokous. Selvitystila alkaa yhtiökokouksen päätöksestä, ellei yhtiökokous päätä selvitystilan alkamisesta myöhempänä … Jatka artikkelin Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta lukemista