Marko Silen, laki, kauppakamari, neuvontapalvelut Neuvontapalvelut

Sopiiko Ruotsin valinnanvapauslaki meille?

Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti, voisiko Ruotsissa käytössä oleva julkisen sektorin asiakkaan valinnanvapausjärjestelmän ottaa käyttöön Suomessakin.
Marko Silen, johtaja
FacebookTwitterLinkedIn

Ruotsissa valinnanvapauslaki astui voimaan vuoden 2009 alussa. Laki tarjoaa vaihtoehtoisen tavan järjestää palveluita perinteisen hankintamenettelyn rinnalla. Ruotsissa on vastaava julkisten hankintojen laki kuin Suomessakin.

Valinnanvapauslaki on kunnille vapaaehtoinen eli kunnat päättävät itse käyttöön otosta. Laki koskee 23 kunnan järjestämää palvelua, jotka ovat enimmäkseen erilaisia sosiaalipalveluja. Tällä hetkellä 191 kuntaa 290:stä on ottanut valinnanvapausjärjestelmän käyttöön yhdessä tai useammassa palvelussa.

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa on puolestaan pakollinen. Lain mukaan Ruotsin maakäräjillä on vastuu järjestää perusterveydenhuolto siten, että jokainen asiakas voi valita alueelta oman hoitoyksikkönsä. Maakäräjät ovat suomalaisen maakunnan kokoisia alueita Ruotsissa ja niitä on 21 kappaletta.

Palveluntuottajat voivat kuulua valinnanvapausjärjestelmään, jos ne täyttävät palveluntuottajille asetetut kriteerit. Kaikki palveluntuottajat, niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin palveluntuottajat, ovat oikeutettuja samansuuruiseen palvelun hintaan, jonka järjestävän taho määrittelee. Kaikki hyväksytyt palveluntuottajat toimivat samoilla ehdoilla: palvelun laatukriteerit ja maksettava korvaus ovat samat kaikille tuottajille. Maksu palveluntuottajalle perustuu asiakkaan valintaan.

Myös valtio käyttää valinnanvapautta eri palveluissaan. Esimerkiksi vuodesta 2010 julkinen työnvälitys on voinut päättää valinnanvapausjärjestelmän käytöstä myös työmarkkinapoliittisissa palveluissa. Parissa vuodessa hyväksyttyjä työnvälityspalvelujen palveluntuottajia on syntynyt lähes 800.

Ruotsissa valinnanvapausjärjestelmää valvova viranomainen on Kilpailuvirasto. Sen tehtävänä on seurata, tuottaako valinnanvapausjärjestelmä kilpailua ja selvittää havaittuja puutteita. Kilpailuvirasto myös ohjeistaa kuntia, maakäräjiä ja valtiota valinnanvapausjärjestelmän toiminnasta.

Kommentoi