yläluomileikkaukset, Z-ryhmän diagnooseja, lääkärintodistus, palkanmaksuvelvoitetta, Neuvontapalvelut

Työkyvyttömyys vuosiloman aikana

Kirsi Parnila, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Työkyvyttömyys ei automaattisesti siirrä vuosilomaa, eikä työnantajan tarvitse oma-aloitteisesti tehdä päätöstä loman siirtämisestä. Loman siirtämisen edellytyksenä on työntekijän nimenomainen pyyntö. Siirtoa on pyydettävä heti, kun se on mahdollista. Näin ollen esimerkiksi vasta loman jälkeen esitetyn pyynnön perusteella lomaa ei tarvitse siirtää.

Millainen selvitys riittää?

Työntekijän on annettava pyynnöstä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään myös sairastuessaan vuosilomansa aikana. Tällaisena pidetään ensisijaisesti lääkärintodistusta. Työnantaja kuitenkin viimekädessä päättää siitä, mikä on riittävä selvitys. Työnantaja voi edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista jokaisesta loman yhteyteen osuvasta sairauspoissaolopäivästä, vaikka muutoin sallittaisiinkin poissaolo omalla ilmoituksella muutaman päivän ajan. Tämä on syytä kirjata työpaikan ohjeisiin.

Onko työnantajan hyväksyttävä ulkomainen lääkärintodistus?

Lähtökohtaisesti myös ulkomailta saatu lääkärintodistus on hyväksyttävä, mikäli se täyttää asetetut kriteerit. Lääkärintodistuksessa on mainittava sairautta osoittava diagnoosi, icd-koodi ja työkyvyttömyysaika

Onko loma aina siirrettävä, kun työntekijä sitä pyytää ja toimittaa lääkärintodistuksen?

Ei. Vain sairauden, tapaturman tai synnytyksen aiheuttama työkyvyttömyys oikeuttaa loman siirtämiseen. Muihin syihin pohjautuva työkyvyttömyys, josta työnantajalla ei ole sairausajan palkanmaksuvelvoitetta, ei myöskään lähtökohtaisesti oikeuta loman siirtämiseen. Työntekijä ei tietenkään ole saanut aiheuttaa työkyvyttömyyttään itse tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Lomaa ei tarvitse siirtää myöskään työntekijän lapsen sairauden vuoksi.

Kommentoi