Työntekijän lääkärikäynnit – ovatko työaikaa, maksetaanko palkkaa?

Lääkärikäynnit voivat olla lakisääteisiä, työehtosopimuksen edellyttämiä, työnantajan määräämiä ja työntekijän itse itselleen varaamia. Jotta sekaannuksilta vältyttäisiin ja tasapuolinen kohtelu toteutuisi, työnantajan on suositeltavaa ohjeistaa menettelytavat lääkärikäyntien osalta. Ennen kuin voidaan ohjeistaa, on tiedettävä, miten. Työntekijän selvitys- ja ilmoittamisvelvollisuus Pääsääntöisesti työnantaja voi ohjeistaa, että työntekijän tulee varata lääkärin vastaanottoaika työajan ulkopuolelle tai vapaapäivälle. Tavallisesti työntekijä voi … Jatka artikkelin Työntekijän lääkärikäynnit – ovatko työaikaa, maksetaanko palkkaa? lukemista