Kolme kysymystä  koeajan pidentämisestä Neuvontapalvelut

Kolme kysymystä koeajan pidentämisestä

Työsopimuslakia on muutettu vuoden alusta siten, että koeajan pituudeksi voidaan sopia korkeintaan kuusi kuukautta työsuhteen alusta lukien. Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan pituus ei kuitenkaan saa ylittää puolta työsopimuksen kestosta tai kuutta kuukautta. Koeaikaa voidaan nykyään tietyin edellytyksin myös pidentää.
Kirsi Parnila, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Millä perusteella koeaikaa voi pidentää?

Koeaikaa voidaan pidentää, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi koeaikana poissa työstä vähintään 30 kalenteripäivän ajan. Poissaolot voivat olla yhdenjaksoisia tai lyhyempiä pätkiä, ja 30 kalenteripäivää voi sisältää sekä perhevapaa- että työkyvyttömyyspäiviä. Perhevapaalla tarkoitetaan äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata.

Kuinka monta kertaa koeaikaa voidaan pidentää?

Laki ei rajoita pidennysten määrää. Koeaikaa voidaan pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoon sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Jos koeaikaa pidennetään useampaan otteeseen, huomioidaan poissaolon osalta myös ne kalenteripäivät, jotka ajoittuvat alkuperäisen koeajan jälkeiseen koeajan jatkoaikaan.

Mitä työnantajan tulee tehdä pidentääkseen työntekijän koeaikaa?

Koeaika ei jatku automaattisesti, vaan työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen sovitun koeajan päättymistä. Mielellään kirjallisesti.

Jos työsopimus on tehty ennen 1.1.2017, noudatetaan aiempaa lainsäädäntöä ja koeaika on korkeintaan neljä kuukautta. Myös työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa saattaa olla määräys lyhyemmästä koeajasta, jolloin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä.

Lue myös:

Mitä työnantajan tulisi tietää osa-aikatyöstä?

Mitä työnantajan tulisi tietää osa-aikatyöstä?

Kesäkuun alussa astuu voimaan lakimuutoksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin

Kesäkuun alussa astuu voimaan lakimuutoksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin

Kommentoi