Kolme kysymystä koeajan pidentämisestä

Millä perusteella koeaikaa voi pidentää? Koeaikaa voidaan pidentää, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi koeaikana poissa työstä vähintään 30 kalenteripäivän ajan. Poissaolot voivat olla yhdenjaksoisia tai lyhyempiä pätkiä, ja 30 kalenteripäivää voi sisältää sekä perhevapaa- että työkyvyttömyyspäiviä. Perhevapaalla tarkoitetaan äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata. Kuinka monta kertaa koeaikaa voidaan pidentää? Laki ei rajoita pidennysten määrää. … Jatka artikkelin Kolme kysymystä koeajan pidentämisestä lukemista