Työelämä
lomanmääräytymisvuoden, siirretyn vuosiloman ajankohta, vuosilomapalkkaa, työkyvyttömyyden

Lomakausi on meneillään, joten työnantajien on paikallaan palauttaa mieliin vuosilomalain...

Näin yrityksesi hyötyy ammatillisen koulutuksen uudistuksesta

Osaajien riittävyys suomalaisissa yrityksissä turvataan tiiviillä yhteistyöllä työelämän ja koulutuksen...