Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa varaudutaan vahvaan kasvuun

Suunnitelma on pohjana uudelle Helsingin seudun ja valtion väliselle nelivuotiselle MAL-sopimukselle, joka neuvotellaan eduskuntavaalien jälkeen. Siinä sovitaan muun muassa kuntien asuntotuotannon määrästä sekä valtion sitoutumisesta seudun infrainvestointeihin. MAL-suunnitelman tavoitteena on vähäpäästöinen, houkutteleva, elinvoimainen ja hyvinvoiva seutu. Velvoittavaksi tavoitteeksi on määritelty liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennys vähintään 50 %:lla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Seudun kasvua ohjataan … Jatka artikkelin Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa varaudutaan vahvaan kasvuun lukemista